Open Call

 

HOW TO ENTER (ENG)

Once the registration process has been completed, you will receive an e-mail confirmation. Simply log onto the website and follow the online instructions to upload images from your computer. Digital images should have a long dimension of at least 1,500 pixels. The image should be saved at 300 dpi. We can accept images that are up to 4 megabytes. Images may be color profiled in sRGB, Adobe-1998, or not color-managed.Make shure yoy name is in the file.

 

- You may enter any number of entries.


Each Entry consists of an entry form, one image, and an entry fee.

 

Each submitted photograph, in its entirety, must be a single work of original material taken by the Contest entrant. By entering the Contest, entrant represents, acknowledges and warrants that the submitted photograph is an original work created solely by the entrant, that the photograph does not infringe on the copyrights, trademarks, moral rights, rights of privacy/publicity or intellectual property rights of any person or entity, and that no other party has any right, title, claim or interest in the photograph.

 

- The final selection will take place on the 27th of december 2020

 

Thank you for submitting your work!

 

HOE JE FOTO UPLOADEN (NL)

Zodra het registratieproces is voltooid, ontvangt u een bevestiging per e-mail. U hoeft alleen maar in te loggen op de website en de online instructies te volgen om afbeeldingen van uw computer te uploaden. Digitale foto's dienen een lange afmeting te hebben van minimaal 1.500 pixels. De afbeelding moet worden opgeslagen op 300 dpi. Wij kunnen afbeeldingen tot 4 megabyte accepteren. Afbeeldingen kunnen in kleur worden geprofileerd in sRGB, Adobe-1998 of niet in kleur worden beheerd. Zorg dat je naam in het foto bestand staat.

 

- Als fotograaf kunt u meerdere foto's indienen.

 

Elke inschrijving bestaat uit een inschrijvingsformulier, een afbeelding en het inschrijfgeld.

 

Elke ingezonden foto, in zijn geheel, moet een enkel werk zijn van origineel materiaal dat door de deelnemer aan de wedstrijd is gemaakt. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingezonden foto een origineel werk is dat uitsluitend door de deelnemer is gemaakt, dat de foto geen inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken, morele rechten, rechten van privacy/publiciteit of intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang heeft op de foto.

 

- De definitieve selectie vindt plaats op 27 december 2020.

 

Bedankt voor het indienen van uw foto!

Open Call Upload

Uploading...
Please Wait!
Choose a file to upload
...